Copyright© ADASTA d.o.o.
design kimajako

 
 
Kupci naših strojeva i korisnici naših usluga nalaze
se na područje Republike Hrvatske, Bosne i
Hercegovine i Slovenije.
Neki od njih su:

- Državni zavod za statistiku, Zagreb
- INA, Zagreb
- Petrokemija, Kutina
- GRAFA, Zagreb
- UVEZ, Zagreb
- GRAFOSIT, Zagreb
- SITOTISAK, UHLE, Zagreb
- Regeneracija, Zabok
- Saponia Osijek, Osijek
- Tiskarna Radovljica, Slovenija
- Kurir, Ljubljana
- Koroška Tiskarna, Slovenj Gradec
- DES, Sarajevo
- Tiskara Miller, Sarajevo
- Sveučilišna Tiskara, Sarajevo
- Grafopapir, Kiseljak
- Martino, Mostar
i mnogi drugi.

Lista korisnika naših usluga trenutno sadrži
682 naslova sa tendencijom stalnoga porasta.